สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

logo srn22

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 

ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>> ข้อมูลทั่วไป
>> การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
>> ว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 2

แผนปฏิบัติปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

>>  แผนปฏิบัติปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
>>  งบประมาณของ สพท.
>>  งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

แผนบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2