สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางเพียงกวี  เติมสุข

รักษาการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุกฤษฏิ์  ดียิ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  พนักงานราชการ

นายภักพงษ์  จันพูงาม

พนักงานขับรถยนต์