สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

FB IMG 1700708874513

 

FB IMG 1700708877972  FB IMG 1700708889401  FB IMG 1700708891918  FB IMG 1700708905404

 

22 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายสมาคมผู้บริหาร ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี