สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  6.2  

    

                การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ
                ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้การบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอนาคตภาพการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนี้ได้ดำเนินการจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์