สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณไม่มีปลั๊กอิน pdf แต่คุณสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Attachments
o20ประมวลจร ยธรรมสำหร บเจ าหน าท ของร ฐ.pdf [6.36Mb]
Uploaded วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 by mai