สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน
เดือน ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567

  คุณไม่มีปลั๊กอิน pdf แต่คุณสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คุณไม่มีปลั๊กอิน pdf แต่คุณสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf