สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ID Date Submitted สถานะ
7 2024-01-11 11:28:40 Confirmed View

saraban@srn2.go.th

จันทร์ – ศุกร์: 08.30 – 16:30 น.

เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 

โทร. 044-599-270 โทรสาร. 044-599-232

กดที่เมนู  ติดต่อเรา  เพื่อดูข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของทุกกลุ่ม

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด 218 โรงเรียน จำเเนกเป็น โรงเรียนประถมศึกษา 163 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 55 แห่ง

สามารถกดดูรายชื่อโรงเรียนในสังกัดได้ที่นี่  รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?

คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของ สพป.
สุรินทร์ เขต 2 นี้ เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ก่อนเขียนข้อคำถาม
2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. เมื่อระบุเรื่องที่ต้องการสอบถามเสร็จแล้ว ให้
คลิกบันทึก (Submit)
4. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน
24 ชั่วโมง