สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 219 หมู่ 1

ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี

อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทร : 044-598-897

แฟกซ์ : 044-599-232

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.