สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

445798869 890716746193036 8258285695258532945 n
445066256 890716992859678 2612910408567216137 n445180266 890717046193006 3718413444138067594 n445220638 890717162859661 2256311155490056408 n
441886973 890717276192983 1273434109718448222 n445730346 890716936193017 9197692657356831093 n
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีนักเรียนอยู่ในสภาวะยากลำบาก
                                         วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กชายอภิวัฒน์ ขุนคำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอาคุณ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กรณีนักเรียนอยู่ในสภาวะยากลำบาก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกองบุญช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 2,000 บาท