สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

440446272 881841633747214 4160455391432984497 n
441550717 881841697080541 4946084575162595299 n436200360 881841563747221 2127355635147265317 n436221800 881841573747220 3566230379635202178 n
441331668 881841630413881 5396237421394291564 n444470345 881841643747213 6795932619447533779 n
การลงนามความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info)
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30. น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล ศิริโชติ รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Q-INFO ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 พื้นที่นำร่องได้แก่ • สพป.สุรินทร์ เขต 2 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 • สพป.เชียงใหม่ เขต 3 • สพป.ภูเก็ต • สพป.ระนองพร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ นางสุภัคร พุทธานุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา