สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2
เป็นประธานเปิดอาคารเรียน "อาคารรวงผึ้ง" ของโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 159 )
โดยอาคารเรียนหลังนี้ เป็นอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 จำนวน 3 ห้องเรียน ลักษณะชั้นเดียว ยกพื้นสูง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งบประมาณก่อสร้าง หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดสรรให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคน ในการจัดให้มีห้องเรียนที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมกันนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นอนุสรณ์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย